Milvas logo

Investiciniai fondai


Baltic Corporate Bond Fund strategija - valdyti plačiai diversifikuotą stiprių vietinių įmonių obligacijų krepšelį, jį papildant kitomis likvidžiomis skolos finansinėmis priemonėmis bei grynaisiais pinigais. Fondas sieks investuoti į vidutiniškai 3 metų trukmės obligacijas, kurių metinė grąža vidutiniškai sieks apie 8 procentus.