Milvas logo

Baltic Corporate Bond Fund


Fondo turtas investuojamas į skolos vertybinius popierius - obligacijas. Dalis šių bus kotiruojamos rinkose, dalis bus įsigyjama neviešų platinimų metu. Taip pat dalis Fondo turto gali būti, tam tikrais atvejais likvidumo valdymo poreikiams, investuojama į likvidžias pinigų rinkos priemones: Lietuvos bei kitų ES vyriausybių skolos vertybinius popierius, denominuotus eurais.

Valdymo įmonė sieks:

1) Ne mažiau nei 70% Fondo turto investuoti į Baltijos šalyse išleistas įmonių obligacijas;

2) Ne mažiau nei 5% Fondo turto laikyti grynaisiais pinigais arba jų ekvivalentais;

3) Ne daugiau nei 25% Fondo turto investuoti į Europos Ekoniminėje Erdvėje (EEE) išleistas įmonių obligacijas, kurios gali būti denominuotos kita, nei Fondo, valiuta;

Fondas į vienos įmonės vieną konkrečią obligacijų emisiją neinvestuos daugiau nei 10% Fondo turto. Į skirtingas tos pačios įmonės obligacijų emisijas gali būti investuojama iki 15% Fondo turto.

GAV (mln. EUR) Vieneto vertė
2019-05 2.275 100
2019-06 3.167 100.7791
2019-07 3.668 101.2947
2019-08
2019-09
2019-10
2019-11