Milvas logo

Baltic Corporate Bond Fund


Baltic Corporate Bond fondas yra atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas fondas.

Fondo strategija - valdyti plačiai diversifikuotą stiprių vietinių įmonių obligacijų krepšelį, jį papildant kitomis likvidžiomis skolos finansinėmis priemonėmis bei grynaisiais pinigais. Fondo grynųjų aktyvų vertė ir investicinių vienetų kainos skaičiuojamos kiekvieną mėnesį.

Fondo tikslai - investuotojui uždirbti 7% metinę grąžą po visų susijusių mokesčių. Išlaikyti 3 metų vidutinę svertinę obligacijų krepšelio trukmę.

2021-10-29 Vieneto vertės pokytis Išmokos
GAV (mln. EUR) Vieneto vertė Pokytis per mėn. Pokytis per 3 mėn. Pokytis per 6 mėn. Išmokos per mėn. Išmokos per 3 mėn. Išmokos per 6 mėn.
13.87 109.2555 -0.14% 0.14% 0.89% 0.35% 0.70% 2.10%