Milvas logo

Equity and Options Trading Fund


Equity and Options Trading fondas yra atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas fondas.

Fondo strategija - aktyviai prekiauti reguliuojamose finansinių priemonių biržose. Fondo turtas investuojamas į nuosavybės vertybinius popierius (įskaitant fondus) bei su jais susijusias išvestines finansines priemones. Fondo grynųjų aktyvų vertė ir investicinių vienetų kainos skaičiuojamos kiekvieną mėnesį.

Fondo tikslai - ilguoju laikotarpiu investuotojams uždirbti ne mažesnę nei 10% grąžą po visų susijusių mokesčių.

Iki 2022-08-31 visiems investuotojams į fondą netaikomas platinimo mokestis.

Mėnesio 6 mėn. 12 mėn. 2022
Vieneto vertės pokytis 2.97% N/A N/A -0.26%

*Fondo veiklos pradžia 2022-05-31