Milvas logo

Naujienos


31
GEGUŽĖS
2022

Equity and Options Trading Fund pradeda veiklą

Šiandien (2022-05-31) veiklą pradeda naujasis Milvas valdomas Equity and Options Trading Fund.

Tai yra informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo fondas, investuojantis į nuosavybės vertybinius popierius (įskaitant fondus, investuojančius į nuosavybės vertybinius popierius) bei su jais susijusias išvestines finansines priemones.

Fondo tikslas - aktyviai valdant investicijų krepšelį uždirbti didesnę nei 10% metinę grąžą. Fondas neturi apibrėžto veiklos laikotarpio (yra evergreen), vieneto kaina ir grynoji aktyvų vertė skaičiuojama kartą per mėnesį, likvidumas investuotojams suteikiamas taip pat kartą per mėnesį. Minimali investavimo suma 125 tūkstančiai eurų.

Fondo veiklai leidimą suteikė ir ją prižiūri Lietuvos bankas, fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, apskaitą vykdo M-Finance, o auditą atliks BDO Apskaita ir auditas.

Pirmąją investiciją į fondą atliko Milvas valdymo įmonė.

Iki 2022-08-31 sutartis dėl Equity and Options Trading Fund vienetų pirkimo pasirašiusiems investuotojams nebus taikomas platinimo mokestis.

Daugiau informacijos apie Equity and Options Trading Fund galite rasti www.milvas.lt Fondų ir Dokumentų skiltyse, arba kreipdamiesi į valdymo įmonę.

Skaityti daugiau

08
KOVO
2022

Baltic Corporate Bond Fund veikla ir su fondo veikla susijusių rizikų pokyčiai

Atsižvelgdami į išaugusią geopolitinę įtampą regione ir Europos Sąjungos (ES) bei jos sąjungininkų griežtinamas ir įtvirtinamas naujas sankcijas ir ribojamąsias priemones Rusijos Federacijai, Baltarusijos Respublikai ir (ar) susijusiems subjektams dėl veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, norime jus informuoti apie Baltic Corporate Bond Fund veiklą ir su fondo veikla susijusių rizikų pokyčius.

Nuo veiklos pradžios Baltic Corporate Bond Fund (toliau - Fondas) vengė investicijų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su nestabiliais geopolitiniais ir ekonominiais regionais (kaip Rusija, Baltarusija). Todėl Fondo portfelyje niekada nebuvo reikšmingos su tokiomis šalimis susijusios rizikos. Didžioji dalis emitentų, į kurių obligacijas šiuo metu investavęs Fondas, veikia Baltijos šalyse, centrinėje bei vakarų Europoje, Skandinavijoje. Šie regionai nėra tiesiogiai paveikti karo.

Be to, didžioji dalis Fondo portfelio investuota į su nekilnojamu turtu susijusias įmones (30%) bei finansų sektoriuje veikiančias įmones (30%), kurių veiklai tiesioginės įtakos Rusijos sukeltas karas neturi. Netiesioginė įtaka Fondo investicijoms, įvertinus visų turimų emitentų pajamų geografinį pasiskirstymą, yra labai nežymi.

Todėl esminės Fondo portfelio rizikos išlieka nepakitusios. Trumpuoju bei vidutiniu laikotarpiu yra padidėjusi investicinio vieneto vertės pokyčių rizika - dėl išaugusio neapibrėžtumo Fondo turimų obligacijų kainų svyravimai rinkose yra padidėję, tai gali lemti Fondo vienetų vertės kritimą. Tačiau ši rizika yra aktuali tik trumpuoju arba vidutiniu laikotarpiu.

Skaityti daugiau

02
KOVO
2022

Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų rezultatų pristatymas

Žemiau galite peržiūrėti UAB Milvas valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų veiklos rezultatų pristatymą.

Be fondo rezultatų, pristatymo metu taip pat aptariame makroekonominę aplinką, per praeitus metus įvykusius pokyčius Baltijos šalių įmonių obligacijų rinkoje, pasaulio kapitalo rinkas, didžiausias fondo pozicijas ir svarbiausius pokyčius. Pristatymo trukmė 30 minučių.

Skaityti daugiau

18
VASARIO
2022

Milvas ir Baltic Corporate Bond Fund audituotos ataskaitos

2022 metų vasario 18 dieną buvo užbaigtas 2021 metų Milvas ir Baltic Corporate Bond Fund auditas.

Audituotas finansines ataskaitas, kartu su audito išvada, galite rasti Milvas tinklapio dokumentų skiltyje. Per 2021 metus tiek valdymo įmonė, tiek Baltic Corporate Bond Fund veikė sėkmingai. Valdymo įmonės gaunamos pajamos augo, veikla buvo pelninga. Baltic Corporate Bond Fund grynųjų aktyvų vertės augimas siekė 108%, metinė bendroji fondo investicijų grąža (IRR) buvo lygi 9.09%, o grynoji investicijų grąža 7.74%. Visa fondo išlaidų suma siekė 1.55% ir buvo 0.15% mažesnė nei per 2020 metus.

Skaityti daugiau

10
VASARIO
2022

Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų rezultatų pristatymas

Šių metų vasario 24 dieną 13:00 vyks Baltic Corporate Bond Fund metinė apžvalga ir rezultatų pristatymas.

Renginys vyks nuotoliniu būdu. Renginio trukmė 30 min + klausimų ir atsakymų sesija. Transliacija vyks per Youtube platformą. Po transliacijos pristatymo vaizdo įrašas bus paskelbtas Milvas tinklapio naujienų skiltyje.

Skaityti daugiau

27
GRUODIS
2021

Baltic Corporate Bond Fund vienetų perkėlimas į Nasdaq CSD

Investuotojai, nuo 2021 metų gruodžio mėnesio, gali matyti savo turimus Baltic Corporate Bond Fund vienetus bei jų vertę pasirinktos finansinės institucijos klientų informacinėje sistemoje.

2021 metų gruodžio mėnesį buvo užbaigtas valdymo įmonės Milvas bendras projektas su SEB banku ir Nasdaq Baltics dėl Baltic Corporate Bond Fund vienetų apskaitos perkėlimo į aukščiausio lygio depozitoriumą Nasdaq CSD. Įgyvendinus šį projektą, kiekvienas investuotojas gali savo turimus Baltic Corporate Bond Fund vienetus bei jų vertę matyti pasirinktos finansų įstaigos elektroninėje klientų sistemoje. Fondo vienetų vertė bus atnaujinama kartą per mėnesį, po GAV paskelbimo.

Skaityti daugiau

15
BIRŽELIS
2021

Baltic Corporate Bond Fund prisijungė prie NASDAQ fondų centro

Nuo šiol pagrindinę informaciją apie Baltic Corporate Bond Fund galėsite rasti ne tik Milvas tinklapyje, tačiau ir NASDAQ fondų centre.

Milvas valdomas Baltic Corporate Bond Fund prisijungė prie NASDAQ fondų centro. Informacija apie fondą bus atnaujinama kiekvieną mėnesį. Fondų centre bus skelbiama Baltic Corporate Fund grynoji aktyvų vertė, valdomo turto dydis bei kita reikšminga informacija.

Skaityti daugiau

29
BALANDIS
2021

Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų pirmo ketvirčio veiklos pristatymas

Žemiau galite peržiūrėti UAB Milvas valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatų pristatymą.

Be fondo rezultatų, pristatymo metu taip pat aptariame makroekonominę aplinką, per praeitus metus įvykusius pokyčius Baltijos šalių įmonių obligacijų rinkoje, pasaulio kapitalo rinkas, didžiausių fondo pozicijų padėtį ir svarbiausius pokyčius. Pristatymo trukmė 30 minučių.

Skaityti daugiau

28
BALANDIS
2021

Audito ataskaitos

Užbaigtas 2020 metų Milvas valdymo įmonės bei Baltic Corporate Bond Fund auditas, paruoštos ir paskelbtos audituotos ataskaitos.

Audito įmonė BDO auditas ir apskaita atliko UAB "Milvas" valdymo įmonės bei jos valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2020 metų auditą. Tiek su įmonės, tiek su fondo finansinėmis ataskaitomis ir nepriklausomo auditoriaus išvada galite susipažinti čia.

Skaityti daugiau

25
KOVAS
2021

Baltic Corporate Bond Fund 2020 metų veiklos pristatymas

Baltijos šalių įmonių obligacijų rinka pastaraisiais metais sparčiai auga. Ją atranda vis daugiau investuotojų, taip pat į šią rinką ateina nauji žinomi vardai, siūlantys tiek smulkiesiems, tiek instituciniams investuotojams, per skolos vertybinius popierius, prisidėti prie Baltijos šalių ekonomikų, vietinių įmonių augimo. Rinkos augimas ir plėtra kuria unikalias galimybes visiems jos dalyviams.

Žemiau galite peržiūrėti UAB Milvas valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2020 metų veiklos rezultatų pristatymą. Be fondo rezultatų, pristatymo metu taip pat aptariame makroekonominę aplinką, per praeitus metus įvykusius pokyčius Baltijos šalių įmonių obligacijų rinkoje, pasaulio kapitalo rinkas, didžiausių fondo pozicijų padėtį ir svarbiausius pokyčius. Pristatymo trukmė 60 minučių.

Skaityti daugiau